KONKURRANSENS VILKÅR OG BETINGELSER – SMAKEN AV VÅR

1 KONKURRANSEREGLER

2 GENERELLE VILKÅR

3 PERSONVERN

 

1. KONKURRANSEREGLER

KONKURRANSEN ARRANGERES AV:

Coca-Cola Norge AS

PARTNERE: Coca-Cola Enterprises AS

For informasjon og/eller spørsmål om denne kampanjen, vennligst kontakt oss på mailadressen: forbrukerservice@cokecce.com

 

HVEM KAN DELTA?

Deltakerne må være registrerte i Norge og være minst 18 år. Ansatte i Coca-Cola Norge, dets datterselskaper og tapperier samt deres familier kan delta, men ikke vinne konkurransen. NESTEA har rett til å disponere over og benytte innsendte bilder.

 

KONKURRANSEPERIODE

Konkurransen starter 01. April 2015 og vil vare frem til 15. Mai 2015.

 

HVORDAN KAN DU DELTA?

Du deltar ved å laste opp bildet ditt på Instagram ved bruk av hashtagen #smakavvår. Instagramprofilen din må være åpen under hele konkurranseperioden for å delta. Ved å merke bildet ditt med #smakavvår, aksepterer du samtidig at du har lest konkurransen vilkår og betingelser. Ved å delta i konkurransen bekrefter du også at du er fylt 18 år.

 

HVA VINNER MAN?

Premien er et gavekort til et valgfritt våreventyr til en verdi av 30 000 kroner. Premien kan ikke overføres,byttes til kontanter eller andre produkter.  

 

TREKNING AV VINNERE

En jury vil ved konkurransens slutt plukke ut en vinner som får et våreventyr verdt kr. 30 000,-. Bidragene vurderes etter kreativitet, fotomessig kvalitet, samt at de skal kunne representere NESTEA® i Norge. Bildet til vinneren vil bli lagt ut på facebooksiden til NESTEA. Vinneren vil bli kontaktet fortløpende, og senest innen 31. Mai 2015 under sitt bidrag på Instagram. Dersom vinneren ikke svarer på Arrangørens henvendelse innen 3 dager etter at Arrangøren har tatt kontakt, anses vinneren for å ha avstått fra premien og Arrangøren er berettiget til å gi denne til en annen Deltaker.  Ved å delta godtar du at ditt navn publiseres i forbindelse med dette.

 

2. GENERELLE VILKÅR

TRYKKFEIL OG UTILSIKTEDE MISFORSTÅELSER

Coca-Cola AS eller andre partnere direkte eller indirekte involvert i denne konkurransen, tar intet ansvar for trykkfeil eller utilsiktede misforståelser i forbindelse med konkurransen.

 

VAREMERKER OG OPPHAVSRETT

Alle varemerker og annet materiale på denne nettsiden er beskyttet ved de generelle bestemmelsene som gjelder for intellektuell opphavsrett og er eid av The Coca-Cola Company eller en annen tredjepart – og kan ikke bli brukt uten forutgående, skriftlig samtykke fra den rettmessig autoriserte instans ved Coca-Cola AS eller den angjeldende tredjepart.

 

ANSVAR OG RETTIGHETER

Coca-Cola Norge tar ikke ansvar for:

- Direkte, indirekte eller utilsiktede tap som et resultat av registrering på eller bruk av nettsiden.

- Virus eller skader på brukerens datamaskin som en følge av registrering på eller bruk av nettsiden – inkludert overføring av materiale, lyd, data, tekst, bilder og video fra nettsiden.

- Materiale brukerne offentliggjør på nettsiden som kan bli oppfattet som krenkende.

- Coca-Cola forbeholder seg retten til å gjøre endringer i konkurransereglene/konkurranseperioden i fall utforutsette hendelser.

-  Vinneren som aksepterer premien fritar Coca-Cola Norge og vår(e) partner(e) fra alt ansvar som gjelder skade eller skader – som er forårsaket av, eller som er påstått å være forårsaket – av deltakelse i denne konkurransen og aksept og bruk av premien.

 

Ved å merke bildet med #smakavvår, godtar du Instagrams regler og betingelser.

 

3. PERSONVERN

Personopplysningene vil kun bli brukt til å administrere konkurransen i samsvar med Konkurransereglene. Opplysningene vil bli slettet når det ikke lenger er saklig grunn for behandlingen, og senest 6 uker etter at Vinneren er kåret.

 

Coca-Cola Norge AS

20.02.15