Vilkår og betingelser

Ved å bruke nestea.no bekrefter du at du har lest personvernreglene, og at du samtykker i disse vilkårene og betingelsene, samt alle gjeldende lover og eventuelle andre regler og vilkår fastsatt på nestea.no.

Nestea.no er ment for et publikum over 13 år. Du bør ha samtykke fra foreldrene dine hvis du er under 16 år. Coca-Cola forbeholder seg retten til å kreve bevis for foreldrenes samtykke når som helst.

Personvern

Coca-Cola tar personvern på alvor. Når vi samler inn personopplysninger (f.eks. navn, adresse eller e-postadresse) kan det bli brukt til å:

  • Forbedre våre produkter og tjenester.
  • Kontakte deg (så lenge du har gitt tillatelse til det)
  • Gi deg relevant og engasjerende innhold på nestea.no eller andre plattformer.

Hvis du har spørsmål angående dette kan du kontakte oss på telefon: (+47) 67 92 40 50 eller
sende oss en e-post på forbrukerservice@cokecce.com. Våre åpningstider er mandag-fredag fra 09.00-15.00.

Endringer i vilkårene

Nestea.no forbeholder seg retten til å foreta endringer i vilkårene fra tid til annen. Hvis slike endringer blir gjort, vil vi forsøke å gi deg 30 dagers varsel om dette, eller så god varsel som vi med rimelighet kan. Du erkjenner og godtar at din fortsatte tilgang til, eller bruk av nestea.no, gjennom din aksept av slike endringer.

Nestea.no sitt format

Coca-Cola ønsker hele tiden å forbedre nestea.no for å gi kundene den beste mulige opplevelsen. Du forstår og godtar at formen og karakteren av nestea.no, inkludert innholdet, kan endres fra tid til annen uten forvarsel.

Retningslinjer for opphavsrett

Bilder av personer eller steder, eller annet innhold som vises på nestea.no, tilhører eller blir brukt med tillatelse av Coca-Cola. Alt du ser eller leser på nestea.no er beskyttet av opphavsrett. Du har tillatelse til å vise og bruke bilder og innhold til eget personlig, ikke-kommersielt bruk i forbindelse med din bruk av nestea.no. All annen bruk av disse bildene eller dette innholdet av deg, eller andre med godkjenning fra deg, er forbudt, med mindre det er spesifikt tillatt i disse vilkårene og betingelsene, eller med mindre særskilt tillatelse er gitt andre steder på nestea.no.

Enhver uautorisert bruk av bilder kan bryte lover om opphavsrett, varemerker, personvern og reklame, og kommunikasjonsforskrifter og vedtekter.

Coca-Cola er ikke ansvarlig for at din bruk av materialer som vises på nestea.no ikke vil krenke tredjeparts rettigheter.

Du må ikke bruke registrerte eller uregistrerte varemerker på nestea.no uten skriftlig tillatelse fra oss eller fra den aktuelle varemerkeinnehaveren.

Lenker fra nestea.no

Nestea.no kan inkludere hyperlenker til andre nettsteder som ikke eies eller kontrolleres av Coca-Cola. Coca-Cola har ingen kontroll over, og tar ikke ansvar for, tredjeparts nettsteders innhold, personvernregler, sikkerhet eller praksis.

Innhold kan ligge på YouTube, og YouTube administrerer sine egne vilkår og betingelser og personvernregler som er separat fra de som presenteres på nestea.no. Coca-Cola har ingen kontroll over, og tar ikke ansvar for YouTubes innhold, personvernregler, sikkerhet eller praksis.

Erstatningsansvar

Du bruker og leser nestea.no på egen risiko.Coca-Cola forsøker å inkludere nøyaktig og oppdatert informasjon og forsikre pålitelig tilgang til nettstedet. Coca-Cola har ikke noen forpliktelser når det gjelder tilgang til eller nøyaktighet på nestea.no. Coca-Cola påtar seg intet ansvar for eventuelle feil eller utelatelser i innholdet på nestea.no. I den grad gjeldende lover tillater det, fraskriver Coca-Cola seg alle garantier, uttrykt eller underforstått, for nøyaktigheten av informasjonen i alt innhold på nestea.no, og vil ikke akseptere noe ansvar for:

i. tap eller skade som oppstår som følge av problemer med tilgang.

ii. tap eller skade som kan oppstå ved bruk av informasjonen i noe av materialet på dette nettstedet.

forutsatt at vi ikke på noen måte begrenser vårt lovansvar for dødsfall eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet.

Skadesløsholdelse

Du er ene og alene ansvarlig for å følge vilkårene og betingelsene, og for konsekvensene av brudd. Du erkjenner at Coca-Cola har rett til å søke skadesløsholdelse fra deg for andre parters eventuelle tap som følge av:

(a) din bruk av, eller aktiviteter i forbindelse med nestea.no;

(b) eventuelle brudd på disse vilkårene av deg eller andre via din konto; eller

(c) enhver påstand om at brukerinnhold du har gjort tilgjengelig eller skapt gjennom nestea.no krenker eller på annen måte bryter opphavsrett, varemerker, forretningshemmeligheter, personvern eller andre immaterielle rettigheter eller tredjepartsrettigheter.

Avslutte forholdet til nestea.no

Hvis du ønsker å slette opplysningene dine permanent, kontakt Coca-Cola på:

Coca-Cola Norge
Robsrudskogen 5

1470 Lørenskog

Norge

Telefon: +47 67 92 40 50

Linjene er åpne mandag til fredag fra kl. 09.00 til kl. 16.00

E-post: forbrukerservice@cokecce.com

Hvis du mener at opplysningene Coca-Cola har om deg er uriktige eller ufullstendige, kan du når som helst endre denne informasjonen ved å kontakte Coca-Cola på adressen eller telefonnummeret ovenfor.

Coca-Cola forbeholder seg retten til å avbryte når som helst din tilgang til nestea.no hvis du ikke overholder disse vilkårene og betingelsene, eller dersom du krenker Coca-Colas eller noen tredjeparts rettigheter til innhold på nestea.no.

 

Premietrekninger og konkurranser

Når du gis mulighet til å delta i premietrekninger eller konkurranser, vil du måtte godta særskilte vilkår og betingelser knyttet til denne bestemte premietrekningen eller konkurransen.